Cổng xếp E813

4,333,350

Nguyên liệu chính Hợp Kim Nhôm Cao Cấp
Màu sắc thân cổng
Chiều cao tiêu chuẩn 1.6m
Chiều rộng tiêu chuẩn 600 mm
Kích thước trụ chính cổng xếp 70 x 40 x 0.7mm
Kích thước thanh chéo 43 x 35 x 0.6mm
Khoảng cách giứa hai trụ chính 400mm ± 5%

còn 999 hàng